Jakub Chvojka


 

  • Autorizovaný architekt pro obory krajinářská architektura a architektura. Od r. 2005 vede vlastní architektonickou praxi, od r. 2006 v rámci atelieru Aeroplan, od r. 2011 ve studiu CHVOJKA/architekt. V r. 2002 inicioval vznik plzeňské skupiny Zapálení na podporu moderní a  současné architektury. Pracoval a dlouhodobě přemýšlí nad tématem pohraničí jako krajiny se silným potenciálem. Od r. 2016 je členem Autorizační rady České komory architektů.  Finalista Ceny klubu za starou Prahu 2016, držitel Grand Prix Architektů - Národní cena za architekturu 2015, čestné uznání  v kategorii novostavba za projekt Centrum Caolinum Nevřeň.