Jaromír Veselák, Ing. arch.

  • Vystudoval SPŠ Stavební v Plzni a Fakultu architektury ČVUT v Praze, ve studentských letech pomáhal otci při restaurování památek. Od roku 2006 pracuje v Plzni v architektonickém atelieru AeroPLAN, který založil společně s Radkem Dragounem a Jakubem Chvojkou. Zajímá se o trvale udržitelné stavění, zejména dřevostavby, je členem neformální architektonické skupiny Zapálení 02, která se věnuje především objevování, uchování a propagaci pozapomenuté moderní architektury na Plzeňsku. Jako člen občanského sdružení Domaslav přispívá k dobrovolnické činnosti sdružení zaměřené na tvořivé, kulturně společenské využití málo známého místa v krajině bývalých Sudet, zde se zejména podílí na správě a současné stavební obnově areálu fary a kostela v Domaslavi. Od roku 2006 zde s přáteli organizuje krajinnou dílnu FaraOn jakožto svébytný pokus o místní (sudeten) land-art. Patrony FaraOnu už byli sochaři Václav Fiala, Čestmír Suška, Jan Stolín, Kurt Gebauer, Aleš Veselý, umělec Miloš Šejn nebo architekt David Vávra.